Септичен резервоар

Септичен резервоар


ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за пречистване на битови отпадъчни води от обекти с неравномерно натоварване – вили, горски хижи, язовири, пунктове за наблюдение на птици, обекти за охрана и др. Подходящ е за сгради, които не се обитават постоянно. Инсталира се на места, които не са свързани с канализационната мрежа.


ОПИСАНИЕ

Септичният резервоар е изработен изцяло от полипропилен и е предназначен за монтаж под земята. Той представлява цилиндричен контейнер, разделен с преграда на две или три камери. Може да бъде монтиран хоризонтално или вертикално. Хоризонталните септични резервоари са проектирани за по-плитко вкопаване в земята, а вертикалните за по-дълбоко вкопаване, когато входящата канализационна тръба е заровена на по-голяма дълбочина.


ТЕХНОЛОГИЯ

Септичният резервоар е вид локална пречиствателна станция, която работи без ток. При него липсва мембранен компресор, който подава въздух за аериране. Това прави септичният резервоар подходящ за монтиране на места и терени без електрозахранване. На изхода на съоръжението може да бъде монтиран въглероден филтър за улавяне на разтворените мазнини и хранителни остатъци. Във въглеродният филтър се образуват колонии от микроорганизми (бактерии), които разграждат органичните остатъци и така филтрират и пречистват преминаващата вода.

Септичният резервоар пречиства водата гравитачно. Твърдите вещества в замърсената вода се утаяват на дъното, а леките се отделят на повърхността. Така обработената вода напуска съоръжението, като преминава през въглеродният филтър за окончателно пречистване.

За по-добрата работа на съоръжението е необходимо периодично да се добавят бактерии. Те ускоряват процесите на пречистване на отпадъчните води и отстраняват миризмите.