Каломаслоуловител КМУ 1 – 200

Каломаслоуловител КМУ 1 – 200


ПРИЛОЖЕНИЕ

Каломаслоуловителят /сепараторът/ за петролни продукти е проектиран за отделяне на въглеводороди с точка на кипене 170 0 С и плътност до 0,95 кг/куб.м. Това включва машинни масла, дизелови горива и бинзини. Съоръжението се използва за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти от паркинги, автомивки, автосервизи, бензиностанции, летища, бази за съхранение на масла и петролни продукти, автоморги, бази за скрап, автосалони, металообработващи предприятия и др.

Не се препоръчва употребата му за пречистване на вода, съдържаща твърди петролни продукти и продукти в емулсивна (като каша) форма.


ОПИСАНИЕ

Каломаслоуловителят е изцяло изработен от якостен полипропилен, който е предназначен за работа в агресивна среда. Той представлява правоъгълен контейнер, който е разделен с преградни стени на индивидуални функциониращи секции. Съоръжението се състои от утаител, секция за улавяне на петролните продукти и ректификационна секция с коалесцентен филтър. Ректификационната секция е оборудвана с автоматично затварящ се механизъм, който предотвратява екологични аварии като се затваря автоматично, когато нивото на петролните продукти при изхода е по-високо от допустимото.


ТЕХНОЛОГИЯ

Сепараторът работи на принципа на гравитационното разделяне. Няма помпи и други въртящи се части. Има вграден ректификатор с коалесцентен филтър, който подпомага отделянето на петролните продукти на повърхността на водата.

Отпадъчната вода се влива в утаителя, където твърдите частици пясък, глина и малки камъчета се отлагат на дъното чрез утаяване. По-леките петролни продукти се отделят на повърхността. Утаителят действа като уеднаквяващ (хомогенизиращ) резервоар. Втората стъпка на пречистване се извършва в ректификационната секция, която е снабдена с коалесцентен филтър и автоматично затварящ се механизъм. След като отпадъчната вода премине през коалесцентния филтър той задържа и уедрява, във вид на капки, разтворените петролни продукти. Така уедрените петролни продукти гравитачно се отделят от коалесцинтният филтър и изплуват на повърхността на втора секция. Така пречистената вода преминава през автоматичния механизъм и напуска съоръжението.