Мазниноуловител МУ 1-10

Мазниноуловител МУ 1-10


ПРИЛОЖЕНИЕ

Мазниноуловителят (сепаратора) за мазнини е проектиран за улавяне и отделяне на мазнини и масла, съдържащи се в отпадъчните води, които се изхвърлят от месопреработвателни предприятия, мандри, предприятия за производство на олио и зехтин, сладкарски цехове, ресторанти, вериги за бързо хранене и др. Сепараторът надеждно предпазва канализационната система от прекомерно натрупване на мазнини и пречиствателната станция от технически проблеми.


ОПИСАНИЕ

Сепараторът за мазнини е изработен изцяло от полипропилен. Той представлява правоъгълен контейнер разделен с преграда на две камери. Първата камера е оборудвана с успокоител и дънна сонда. Тук тегловно се отделят мазнините и твърдите частици. Във втората камера става отделяне на разтворените мазнини. В нея е монтирана дънна сонда за преминаване и отвеждане на пречистената вода от съоръжението. Произвежданите сепаратори са проектирани съгласно всички европейски норми и са произведени от некорозиращи материали. Това им гарантира дълъг период на експлоатация и лесно почистване.


ТЕХНОЛОГИЯ

Предназначението на мазниноуловителя е да улови и отдели от водата попадналите твърди частици, растителни масла и животински мазнини.

Отпадъчната вода чрез канализационната тръба се влива в първата камера (1) за първа степен на пречистване, където твърдите частици се утаяват, а мазнините се отделят на повърхността на водата (2) по гравитационен път. Обработената по този начин вода преминава от първа във втора камера през дънна сонда за втора степен на пречистване (3). Така пречистената вода (от мазнини и твърди частици) през дънна сонда напуска съоръжението.