с. Брестник, пречиствателна станция SBR Prestige 6 + дренажен резервоар с помпа

Доставка и монтаж на пречиствателна станция SBR Prestige 6 + дренажен резервоар с помпа, с. Брестник, обл. Пловдив.