с. Войнеговци, пречиствателна станция ПРЕМИУМ ПРО-12

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция с MBBR технология - ПРЕМИУМ ПРО-12, с. Войнеговци, обл. София.