с. Люлин, пречиствателна станция БИО-6N

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6N, с. Люлин, обл. Перник.