с. Белащица, пречиствателна станция SBR mad Prestige 6 + дренажен резервоар с помпа

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция SBR mad Prestige 6 + дренажен резервоар с помпа, с. Белащица, обл. Пловдив.