с. Белащица, пречиствателна станция БИО-12

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-12, с. Белащица, обл. Пловдив.